Rezultati istraživanja prosječne plaće QA-a u Hrvatskoj

Smatram kako je za stvaranje visokokvalitetnih i učinkovitih softverskih rješenja preduvjet sastaviti učinkovite i produktivne timove. Ako njihovo zadovoljstvo nije na razini, mislite li da će biti produkt na kojemu rade?

Ivan Lalić
Ivan Lalić Engineering Manager @ Lemax

Zašto QA?

Jasno je da Quality Assurance osigurava kvalitetu - no što to podrazumijeva?

  • Povećava efikasnost razvojnog procesa
  • Dugoročno smanjuje trošak i vrijeme razvoja
  • Rezultira većim zadovoljstvom korisnika

Sudionici

  • 15 Student
  • 27 Junior
  • 62 Mid
  • 25 Senior
  • 18 Lead
147 TOTAL

50,3% radi automatske testove

45,5% radi poslovnu analizu

Ciljevi istraživanja

  • Definiranje prosjeka plaće QA kadra Podaci koji mogu služiti kao benchmark kod zapošljavanja QA kadra.
  • Popularizacija QA odjela Podizanje svijesti o važnosti uloge QA odjela unutar IT firme.

Rezultati

Rezultati su prikupljani od 12.09. do 27.09. 2018. godine.

Student
Junior
Mid
Senior
Lead

Sažetak rezultata

Pozicija Broj sudionika Prosjek Medijan
Student 15 4873 4500
Junior 27 5866 5500
Mid 62 8711 8500
Senior 25 11144 10000
Lead 18 11828 11150
Rade automatske testove Rade poslovnu analizu
  Svi sudionici Da Ne Da Ne
Prosjek 8592 9673 7496 9691 7672
Medijan 8000 9100 7000 9300 7137.5

Zahvala

Zahvaljujem svim sudionicima na vremenu i doprinosu istraživanju. Nadam se kako će rezultati istraživanja pomoći HR managerima zaposliti kvalitetan QA kadar, a kolegama iz QA-a osigurati zasluženu plaću i povećati razinu zadovoljstva poslom.